Cart0Item(s)

U hebt niets in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Verfdirect.nl B.V. besteedt aan de samenstelling van verfdirect.nl, is het mogelijk dat de informatie die op deze wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Verfdirect.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Verfdirect.nl. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Verfdirect.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Verfdirect.nl B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webshop. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Verfdirect.nl is verkregen.

Verfdirect.nl B.V. zal zich inspannen om de beschikbaarheid van zijn website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Verfdirect.nl B.V. is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website.